30.04.2018
INGEN STREJKE ELLER LOCKOUT
I weekenden blev der indgået aftaler om nye overenskomster for kommunens, regionernes og statens områder. 
Medlemmerne af de forskellige faglige organisationer skal dog efterfølgende stemme om aftalerne, men - som udgangspunkt - forventes, at der ikke opstår konflikt.
Undervisningen og eksaminerne vil derfor blive gennemført som planlagt.


18.04.2018: 
TIDLIGST STREJKE FRA D. 8. MAJ OG LOCKOUT FRA D. 12. MAJ
​​​​​​​Forligsmand, Mette Christensen har i nat besluttet at forlænge OK-forhandlingerne i endnu 2 uger. Parterne i overenskomstforhandlingerne (OK2018) forsøger dermed at nå til en løsning og undgå strejke/lockout.
HVIS det ikke lykkes at nå til enighed, vil der opstå konflikt – strejke den 8. maj og lockout fra den 12. maj. Følg udviklingen i medierne og hold jer orienteret her og på www.aarhus.dk/konflikt

_______________________________________________________________________

28.03.2018: Tidligst strejke fra den 22. april og lockout fra den 28. april

​​​​​​​Parterne i overenskomstforhandlingerne (OK2018) forøger at nå til en løsning ved at bruge mere tid på at forhandle.
Forligsmand, Mette Christensen har derfor besluttet, at de varslede arbejdsstandsninger udsættes i 2 uger.
Det betyder, at strejke og lockout herefter tidligst kan sættes i værk på 5. dagen efter udløbet af de 2 uger, hvis forligsmanden inden for de 2 uger erklærer, at forhandlingerne er afsluttet uden resultat.
God påske til alle!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

16.03.2018: Fra Børn og Unge-chefen:

Kære forældre
Som du måske har hørt i medierne, er der udsigt til, at store dele af den kommunale service bliver ramt af arbejdskonflikt. Det betyder, at undervisning i skoler og ungdomsskoler, pasning i dagtilbud samt fritidstilbud i SFO og klubber kan blive aflyst tidligst fra og med 10. april.

 

Konflikten berører dog ikke specialskoler, specialklasser og specialinstitutioner. Det betyder, at hvis dit barn går i specialklasse, bliver undervisningen som udgangspunkt gennemført som normalt. Dog er det fortsat uafklaret, om Kørselskontoret bliver omfattet af konflikten. Der vil blive informeret om dette, når vi ved besked.

 

Samtidig er der for skolens øvrige klasser undtagelser fra det generelle konfliktvarsel, idet ledere, tjenestemænd og visse medarbejdere er undtaget fra konflikten og arbejder som normalt. Det betyder, at nogle timer vil blive gennemført som planlagt, men at det vil variere fra skole til skole. Under en eventuel konflikt vil du i Forældreintra kunne se, hvilke timer der gennemføres som planlagt og modtage relevant information for din skole.

Generel information om konflikten bliver lagt på Aarhus Kommunes hjemmeside på adressen: www.aarhus.dk/konflikt.

 

Med venlig hilsen

Søren Aakjær

Chef for skoler, dag- og fritidstilbud

Børn og Unge, Aarhus Kommune