Traditionen tro blev skoledagen 
den 13. december sunget i gang 
til de smukkeste toner af Lucia-sangen.